Mijn naam is Henk Berger. Sinds 1983 werkzaam als groepsleerkracht in het onderwijs. Helaas ging het niet goed met mijn gehoor. Middels omscholing naar systeembeheerder kreeg ik in 2007 een functie als systeembeheerder bij Accrete. Zo bleef ik betrokken bij het onderwijs. In 2014 kwam ik in de WAO. Nu tijd om de website te herzien en andere leuke dingen te doen.

Sinds 2004 heb ik een eigen website. In 2014 heb ik de site herzien en ben gaan werken met SyndeoCMS. Echter, Dit CMS -systeem wordt niet verder ontwikkeld. Vanaf januari 2019 is er geen ondersteuning meer voor PHP 5. Vanaf dat moment zou mijn site onbereikbaar zijn. Reden om voor een ander CMS-systeem te gaan. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Joomla!

Mijn eerste website ging over treintjes, "De treintjes van Henk". Een vervolg werd de website over onze reizen naar Kröv in Duitsland. In 2004 ging ik me richten op online oefenprogramma's. Zo zijn de tafels van 2 t/m 10 ontstaan (zie menu "Tafelsommen"). Dit programma wordt door vele scholen gebruikt. De programma's werden uitgebreid en zo ontstond HBdesign. HBdesign zal worden herzien omdat vele links en oefenprogramma's niet meer werken. Dit komt door het gebruik van Java wat niet geheel veilig is!

Ik ben slechthorend. In  juni 2006 kreeg ik mijn eerste Baha en in 2009 de tweede Baha. Zo kon ik mijn werk blijven doen, maar in mei 2014 kwam er dan toch een einde aan mijn loopbaan.  

Nu ik niet meer werk, richt ik me op een mooie hobby: Fotografie en dan met name macrofotografie. 

Ik wens iedereen veel kijk - en leesplezier! wink